Stimuleringsfonds ronde 8 voor het CoE Preventie in Zorg en Welzijn geopend

Indienen nieuwe aanvragen CoE stimuleringsfonds ronde 8, 2024
19 juni 2024
aanvraagfinancieringfondspreventiestimulering

Elk jaar stimuleert het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn nieuwe initiatieven. Initiatieven die daadwerkelijk iets willen betekenen voor de levens van mensen. Die ervoor kunnen zorgen dat we gezondheidsproblemen voor kunnen zijn of kunnen verbeteren. Die het welzijn kunnen bevorderen van mensen die zich in een kwetsbare positie (dreigen te) bevinden. Het stimuleringsfonds van het Centre is een bescheiden maar krachtig middel om samenwerkingen op deze thema’s een zetje in de goede richting te geven.

Heb jij een idee voor een mooi project dat past bij onze doelstelling, dan nodigen we je van harte uit om jouw initiatief in te dienen. Neem vooral ook een kijkje op onze website voor meer informatie over het CoE en voorbeelden van reeds gefinancierde projecten.

Hoe dien ik een initiatief in?

Download de brochure, het aanvraagformulier en het begrotingsformulier en vul het in. Formuleer je antwoorden zo SMART mogelijk. Voeg voor elke externe partner een aparte ondertekende intentieverklaring toe. Heb je vragen over de procedure of de geschiktheid van je voorstel voor deze subsidieregeling, neem
dan contact op met de ambtelijk secretaris van de stimuleringsronde Alistair Vardy (coe-preventie@
inholland.nl). Ben je een werkveldpartner met een goed initiatief en wil je hulp bij het vinden van de juiste lectoraten en opleidingen voor je initiatief? Ook dat kun je bespreken met de ambtelijk secretaris.

Aanvragen zijn in te dienen via mailadres coe-preventie@inholland.nl, gericht aan Alistair Vardy. De titel van de mail bevat: CoE Aanvraag ronde 8 ‘naam/acroniem project’. Lees de brochure goed door voor alle overige criteria.

Wat voor soort initiatieven kan ik indienen?

De volgende typen initiatieven kunnen worden gefinancierd door het stimuleringsfonds: 

  • Praktijkgericht onderzoek t.b.v. preventie in zorg en welzijn passend bij de missie van het CoE. 
  • Financiering t.b.v. vooronderzoek voor een groter subsidieaanvraag (bijv. ZonMW of RAAK). 
  • Het opstarten of opschalen van een Living Lab of Leer & Innovatie Netwerk (LIN) of het starten van projecten binnen een bestaand Living Lab of LIN passend bij de missie van het CoE  

Hoeveel kan ik aanvragen (financieel)?

Voor projecten die gaan lopen in 2025 is in totaal € 400.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt toegewezen in een enkele stimuleringsronde; ronde 8. De maximale bijdrage van het CoE is €40.000 per project. 

Dit jaar is het voor het eerst ook mogelijk subsidie aan te vragen voor een project met een looptijd van maximaal 18 maanden. Het maximaal aan te vragen budget blijft €40.000, waarvan minimaal 2/3 in het eerste jaar moet worden besteed. 

Wat zijn belangrijke data voor deze stimuleringsronde?

Dinsdag 1 oktober – 17u 

Deadline voor het indienen van aanvragen. Aanvragen indienen via mailadres coe-preventie@inholland.nl, gericht aan Alistair Vardy. De titel van de mail bevat: CoE Aanvraag ronde 8 ‘naam/acroniem project’. 

Uiterlijk maandag 4 november 

Uitsluitsel over te honoreren aanvragen via mail door directeur GSW aan aanvragers. 

Maandag 1 januari 2025  

Start projecten. 

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl