Visie en missie van het CoE

    

Onze visie

Ons toekomstbeeld is een vitale, inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen heeft op gezond opgroeien, een prettige woonomgeving, participatie op de arbeidsmarkt, recreatiemogelijkheden en het leiden van een betekenisvol leven. Burgers en professionals uit verschillende disciplines en domeinen werken vanzelfsprekend en graag met elkaar samen en hebben aandacht voor individuele en collectieve ontwikkeling. Er wordt een preventief, samenhangend gezondheids- en welzijnsbeleid gevoerd waarbij verschillende beleidsterreinen de handen ineenslaan: “Health and Well-being in All Policies”.   

Onze missie

Het CoE Preventie in Zorg en Welzijn zet zich met praktijkgericht onderzoek in voor een leefomgeving die gezondheid en welbevinden stimuleert. We streven naar gelijke kansen door ongelijkheid aan te pakken en richten ons met name op het verbeteren van het leven van mensen in kwetsbare posities.

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl