Stimuleringsfonds ronde 5 voor het CoE Preventie in Zorg en Welzijn geopend

1 september 2022
aanvraagfinancieringfondspreventiestimulering

Elk jaar stimuleert het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn nieuwe initiatieven die zich op het snijvlak van gezondheid, sport en welzijn bevinden. In het bijzonder op het vlak van kansengelijkheid, leefstijl & gezondheid en technologie in de preventieve context.

Initiatieven die daadwerkelijk iets willen betekenen voor de levens van mensen die zich in een kwetsbare positie (dreigen te) bevinden. Initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat we gezondheidsproblemen voor kunnen zijn. Dat we armoede kunnen aanpakken bij de bron. Dat we eenzaamheid kunnen vermijden. En dat we naar talenten kunnen kijken, in plaats van naar tekortkomingen. Het stimuleringsfonds van het Centre is een bescheiden maar krachtig middel om samenwerkingen op deze thema’s een zetje in de goede richting te geven.

Heb jij nu een initiatief op het gebied van een van de pijlers van het Centre of Expertise waarbij dit stimuleringsfonds mogelijk een zetje in de rug kan zijn? Lees dan de brochure van criteria om deel te nemen aan de inschrijving voor ronde 5 goed door en vul bijgevoegd projectcanvas in. Hieronder staan alle stappen kort beschreven. Veel succes met inschrijven, we kijken uit naar alle projecten!

Hoe dien ik een initiatief in?

Download het projectcanvas en vul de verschillende vakjes in. Formuleer je antwoorden zo SMART mogelijk. Dat betekent tastbaar, meetbaar en direct bruikbaar. Mocht je projectcanvas twee A4 beslaan, dan is dat geen probleem. Bespreek eventueel je ideeën voor met de programma manager. Ben je een werkveldpartner met een goed initiatief en wil je hulp bij het vinden van de juiste lectoraten en opleidingen voor je initiatief? Dat kun je ook bespreken met de programma manager en/of je eigen contacten bij het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland. Aanvragen indienen via mailadres coepreventie@inholland.nl, gericht aan mevr Dieuwie Vermaat met cc naar Tom de Witt-Hamer (tom.dewitthamer@inholland.nl) en Noor Christoph (noor.christoph@inholland.nl). De titel van de mail bevat: CoE Aanvraag ronde 5 ‘naam/acroniem project’. Lees de brochure goed door voor alle overige criteria.

Wat voor soort initiatieven kan ik indienen?

De volgende typen initiatieven kunnen worden gefinancierd door het stimuleringsfonds:
• Het opstarten of opschalen van een Living Lab of Leer & Innovatie Netwerk (LIN) of het starten van projecten binnen een bestaand Living Lab of LIN
• Cofinanciering van een (externe) subsidieaanvraag in subsidie calls bij bijvoorbeeld ZonMw, NWO, RAAK, of andere subsidieverstrekkers
• Andere projecten

Hoeveel kan ik aanvragen (financieel)?

Voor projecten die (gaan) lopen in 2023 is in totaal ruim € 450.000 (onder voorbehoud) beschikbaar. Dit bedrag wordt toegewezen in twee stimuleringsrondes; namelijk ronde 5 (deze ronde) en ronde 6 (voorjaar 2023).

Wat zijn belangrijke data voor deze stimuleringsronde?

Uiterlijk donderdag 1 september 2022
Aankondiging van de start van de 5e ronde door de directeur van GSW. Deze procedure en projectcanvas zijn beschikbaar via de CoE Preventie kalender en op CoE preventie.nl.

Vrijdag 3 november 2022 – 17u
Deadline voor het indienen van aanvragen. NB: Aanvragen indienen via mailadres coepreventie@inholland.nl, gericht aan mevr Dieuwie Vermaat met cc naar Tom de Witt-Hamer (tom.dewitthamer@inholland.nl) en Noor Christoph (noor.christoph@inholland.nl). De titel van de mail bevat: CoE Aanvraag ronde 5 ‘naam/acroniem project’.

Donderdag 1 december 2022
Uitsluitsel over te honoreren aanvragen via mail door directeur GSW aan aanvragers.

Zondag 1 januari 2023
Start projecten.

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl