Terugblik op een succesvol en inspirerend CoE najaarsevent 2023

Er is geen 'one size fits all' aanpak voor het welbevinden en gelukkig zijn van mensen
13 december 2023
event

Op dinsdag 12 december vond het allereerste najaarsevent van het Centre of Expertise plaats op locatie van Inholland Haarlem. Het werd een inspirerende en leerzame middag met presentaties van zeer uiteenlopende onderzoeksprojecten gericht op preventie en een interessante lezing van professor Meike Bartels.

Het Centre of Expertise en de onderzoeksprojecten

Gonneke Willemsen, directrice van het domein GSW en van het bestuur van het Centre of Expertise, trapte de middag af met een welkom aan alle aanwezigen en een korte terugblik op het afgelopen jaar. Zo werden de nieuwe onderzoeksagenda en pijlers van het Centre aangehaald, alsmede de oprichting van het nieuwe bestuur dat naast Gonneke bestaat uit Niels Hermens, Jasmijn Holla en secretaris Alistair Vardy.

centre of expertise coe event najaarsevent 2023

Na de aftrap van Gonneke was het de beurt aan een aantal projectleiders die het afgelopen jaar, mede dankzij subsidie vanuit het Centre of Expertise, hebben gewerkt aan preventie gerelateerde onderzoeksprojecten. In korte en bondige sessies werden allerlei boeiende en verhelderende uitkomsten en resultaten van de onderzoeken gepresenteerd. Variƫrend van de inzet van zorgrobot ISHA, een handreiking voor professionals en hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD, hoe samen koken en fitnessen jongeren meer zelfvertrouwen kan bieden, blended sociaal werk en wat dit inhoudt, samenwerking om geriatrische revalidatie te verbeteren zodat ouderen langer thuis kunnen wonen, over doorstroom uit de specialistische GGZ tot aan een duurzame samenwerking met de politie gericht op vitaliteit en de vraag hoe we onze studenten en docenten op een inclusieve manier als partner kunnen inzetten.

Inspirerende lezing van prof. Meike Bartels

Prof. Dr. Meike Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, was als gastspreker aanwezig om te vertellen over haar onderzoek naar de oorzaken van verschillen in welbevinden. Tijdens de inspirerende en openbarende lezing lichte Bartels onder andere toe wat de kracht is van welbevinden en waarom welbevinden ook als beginpunt gezien kan worden, waarbij ook werd ingegaan op het bevorderen van welbevinden.

centre of expertise coe event najaarsevent 2023

Ook ging het over de invloed van genen op het hebben van geluk. Dat geluk vaker geld maakt dan geld gelukkig maakt en dat er voor welbevinden en geluk geen ‘one size fits all’ oplossingen bestaan, omdat ieder persoon met elk haar eigen genen verschillend is.

Waardevolle en smaakvolle afsluiting

Na afloop van de presentaties en de lezing verzamelden de aanwezigen zich in de lounge, waar zij onder het genot van een gezond hapje en een drankje uitgenodigd werden in het meedenken en vragen stellen over een aantal op het Centre gerichte thema’s en onderwerpen. Zo werden er goeie punten opgeschreven over de verbinding met het onderwijs, over het preventievraagstuk en mogelijke toekomstige samenwerkingen en partnerschappen en hoe we het verspreiden van kennis en producten kunnen verbeteren en hoe de toekomst van een succesvol Centre eruit moet gaan zien.

centre of expertise coe event najaarsevent 2023

De enthousiaste reacties van alle aanwezigen en deelnemers maakte het een geslaagd event, waarbij ook nog eens waardevolle input is opgehaald om het Centre of Expertise de komende jaren nog meer inhoud en richting te geven zodat de lopende en nieuwe onderzoeksprojecten de kans krijgen zich te ontwikkelen en te profileren.

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl