Icoon Technologie in zorg en welzijn

VELO – Vaardigheden EHealth Leefstijlverbetering in Onderwijs

Op basis van een behoefte analyse in het onderwijs en een co-creatie sessie met professionals en docenten zijn de kaders geschetst voor een nieuwe keuzemodule over eHealth voor leefstijlverbetering en gedragsverandering, voor studenten Sportkunde en studenten Social Work.

Hierin is gebruik gemaakt van kennis en producten van lopende en afgeronde projecten op dit thema, zoals inzet van Technologie voor LeefstijlCoaches (iTLC), Revalidatie door Interdisciplinaire Samenwerking met EHealth (RISE), Train4Health en Onderwijsmodule eHealth voor leefstijlverbetering. In deze module wordt interprofessionele samenwerking meegenomen.

De leerdoelen voor de module zijn benoemd en voor één leerdoel is een kennisclip, achtergrondkennis en een opdrachtomschrijving uitgewerkt. Dit is de structuur die we terug laten komen voor alle benoemde leerdoelen. In een vervolgproject zal de module verder uitgewerkt worden in samenwerking met praktijkpartners, docenten en studenten.

Voortgang project
Foto van Projectleider Joan Dallinga 

Projectleider - Joan Dallinga

06-21156682 | joan.dallinga@inholland.nl
Foto van Lector Jasmijn Holla  

Lector - Jasmijn Holla

Kracht van Sport
 
Begindatum
1 januari 2021
 

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Joan Dallinga
joan.dallinga@inholland.nl
06-21156682

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl