Icoon Gezondheid & leefstijl

Sport- en Beweeglab Haarlem

In het ‘Sport- en Beweeglab Haarlem’ een initiatief van Hogeschool Inholland, Stichting SportSupport en de gemeente Haarlem, willen we de sport- en beweegparticipatie van Haarlemse inwoners stimuleren door (ver)nieuw(d) sportaanbod en innovatieve organisatievormen te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners.

Op langere termijn verwachten we bij te dragen aan verbeterde gezondheid, veerkracht en sociale cohesie in de Haarlemse wijken. We werken met burgers, studenten, sport- en beweegaanbieders, welzijnsorganisaties, scholen, Jeugdfonds Sport en Cultuur en andere relevante partners middels co-creatie aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van preventie in zorg en welzijn. De activiteiten vinden plaats in wijken, op scholen, bij sportaanbieders of in een buurthuis/jongerencentrum.

Huidige projecten:

  • Via het vmbo en praktijkonderwijs naar passend sportaanbod in de wijk
  • Heel Haarlem Wandelt
Voortgang project (Bezig)
Foto van Projectleider Willemijn Langkamp 

Projectleider - Willemijn Langkamp

06-51024003 | willemijn.langkamp@inholland.nl

Projectleider - Evert van Rest

Foto van Lector Jasmijn Holla 

Lector - Jasmijn Holla

Kracht van Sport
 
Begindatum
1 januari 2021
 

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Willemijn Langkamp
06-51024003
willemijn.langkamp@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl