Icoon Kansengelijkheid

Samen Noord Leergemeenschap

Centraal bij Samen Noord staat het leren in en met de praktijk. Hoe kunnen onze studenten bijdragen aan het versterken van sociale cohesie en de sociaaleconomische positie van bewoners in een ontwikkelbuurt?

Deze leergemeenschap wil een duurzame verbinding realiseren tussen het stadsdeel, sociale partners en bewoners. De deelnemenede studenten hebben de opdracht gekregen om in contact te treden met de bewoners en om hun informele netwerken te versterken. Vervolgens verbinden ze die netwerken met formele partners in het sociaal domein.

Daarbij kijken ze vooral naar gedeelde behoeftes, vragen en talenten van bewoners die door de studenten worden uitgenodigd om langs te komen in de ontmoetingsruimte en daar hun wensen kenbaar te maken. De studenten en bewoners organiseren ook gezamenlijk ontmoetingsactiviteiten.

Voortgang project (Bezig)
Foto van Projectleider Şenay Cemek 

Projectleider - Şenay Cemek

06-15279883 | Senay.cemek@inholland.nl
Foto van Lector Femke Kaulingsfreks  

Lector - Femke Kaulingsfreks

Jeugd & Samenleving
 
Begindatum
1 januari 2021
 
Einddatum
31 december 2023

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Şenay Cemek
06-15279883
Senay.cemek@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl