Amsterdam / Groningen

Icoon Gezondheid & leefstijl

LOFIT

LOFIT implementeert leefstijlloketten in het Amsterdam UMC en het UMCG Groningen. De leefstijlmakelaar bemenst dit loket en treedt op als intermediair tussen medisch specialisten en aanbieders van leefstijlinitiatieven in de thuissituatie.

Samen met de patiënt bespreekt de leefstijlmakelaar de gewenste leefstijlveranderingen en passende ondersteuningsmogelijkheden in de woon-, of werkomgeving. Na doorverwijzing houdt het leefstijlloket contact met de patiënt over diens voortgang en rapporteert hierover aan de behandelend arts.

In het eerste jaar wordt het leefstijlloket ontwikkeld. Hiervoor zijn interviews gehouden met patiënten, zorgverleners, sport- en sociaal professionals om behoeften, barrières en stimulerende factoren voor samenwerking met het leefstijlloket te achterhalen. In maart 2022 wordt het leefstijlloket geïnstalleerd en start een effectonderzoek onder patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met artrose.

Projectleider - Judith Jelsma (Amsterdam UMC)

Lector - Jasmijn Holla

Voortgang project
 
Begindatum
1 januari 2021
 
Einddatum
31 december 2026

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Leonie te Loo
06 47160995
leonie.teloo@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl