Icoon Algemeen

Leefstijl in de GGZ

Veel mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) hebben een ongezonde leefstijl met als gevolg een sterk verhoogd risico op psychische en lichamelijke co-morbiditeit, een verminderde kwaliteit van leven en een 15-20 jaar kortere levensverwachting dan mensen zonder EPA. Ongeveer tweederde van de vroegsterfte onder mensen met EPA is toe te schrijven aan een verhoogde kans op fysieke aandoeningen. 

Arkin Jeugd & Gezin in Amsterdam heeft drie Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Jeugdteams. Binnen deze FACT-teams worden jongeren tussen de 14-23 jaar oud met psychische problemen en problemen op andere levensgebieden outreachend begeleid in hun herstel. Bij veel van deze jongeren ontbreekt het aan een steunsysteem, zingeving en dagstructuur, wat ertoe leidt dat zij deels tot niet kunnen participeren in de maatschappij. De leeftijdsfase 14-23 jaar is een fase van ontwikkeling naar volwassenheid waarin jongeren een leefstijl ontwikkelen die van invloed is op hun gezondheid en toekomst. Uit gesprekken met de projectgroep rondom leefstijl, door Arkin FACT Jeugd zelf samengesteld, blijkt dat jongeren veel hulpvragen hebben op het gebied van leefstijl. Jongeren geven bij de professionals aan vragen te hebben over (1) voeding en (2) bewegen en wensen begeleiding bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl  

Arkin FACT Jeugd wil de kwaliteit van leven van de jongeren verbeteren door ze op maat te begeleiden bij het opbouwen van autonomie en zelfredzaamheid. Om hieraan bij te dragen werken we in deze projectaanvraag toe naar het inzetten van twee leefstijlgerelateerde interventies die bijdragen aan de resocialisatie van de jongeren: de implementatie van (1) een kookgroep en (2) een fitnessinterventie; vorm en inhoud nader te bepalen. In deze projectaanvraag worden de invloed van deze interventies op de mate van resocialisatie en de ervaringen van de betrokkenen bij deze interventies in kaart gebracht. 

Voortgang project (Bezig)
Foto van Projectleider / Lector Jasmijn Holla 

Projectleider / Lector - Jasmijn Holla

Foto van Onderzoeker Sheila Gopie 

Onderzoeker - Sheila Gopie

Foto van Onderzoeker Esther Krijnen-de Bruin 

Onderzoeker - Esther Krijnen-de Bruin

 
Begindatum
1 januari 2024
 
Einddatum
31 december 2024

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Jasmijn Holla
jasmijn.holla@inholland.nl
Partners

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl