Icoon Technologie in zorg en welzijn

Geriatrische revalidatie @home

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie van ouderen bevorderen.

Het lab stimuleert zelfmanagement en de kwaliteit van leven van thuiswonende revaliderende ouderen en ondersteunt mantelzorgers door de inzet van e-health. De ontwikkeling van toepassingen die mantelzorgers ondersteunen, vitale functies op afstand kunnen meten en gepersonaliseerde en geïntegreerde fysieke, sociale en psychische zorg bieden staat centraal.

Zij onderzoeken onder ander welke barrières voor implementatie van e-health toepassingen voor oudere revalidanten bestaan en hoe deze barrières weggenomen kunnen worden. Een belangrijk element is de kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en zorginstellingen.

Voortgang project
Foto van Lector Robbert Gobbens 

Lector - Robbert Gobbens

Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
06-21115578 | Robbert.gobbens@inholland.nl

Projectleider - Asha Nagesser

06-29652701 | Asha.nagesser@inholland.nl
 
Begindatum
1 januari 2021
 
Einddatum
31 december 2025

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Robbert Gobbens / Asha Nagesser
06-21115578 / 06-29652701
Robbert.gobbens@inholland.nl / Asha.nagesser@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl