Icoon Algemeen

EcoVoice

Ecosociale initiatieven proberen op lokaal en kleinschalig niveau bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en combineren ecologische en sociale doelen om onder andere de positie van gemarginaliseerde groepen te versterken. Toch merken deze initiatieven dat deze groepen vaak een drempel ervaren om deel te nemen: ecosociale initiatieven kampen met een elitair imago en lijken moeilijk aan te sluiten bij de leefwereld van gemarginaliseerde groepen. Deze voelen zich niet aangesproken en herkennen zich nauwelijks in de grote en abstracte duurzame ontwikkelingsdoelen. Naast inhoudelijke drempels zien we ook dat er uitdagingen bestaan wat betreft de vorm van ecosociale praktijken: het taalgebruik, de vormgeving, de interactie sluiten bepaalde groepen (onbedoeld) uit.  

Het doel van EcoVoice is tweeledig. Enerzijds beoogt het project te onderzoeken of en hoe ecosociale praktijken deelname en betrokkenheid van gemarginaliseerde groepen kunnen bevorderen en welke belemmeringen en drempels daaraan ten grondslag liggen. Anderzijds beoogt het project om creatieve werkvormen in kaart te brengen, te selecteren en te implementeren om samen met gemarginaliseerde groepen vorm en inhoud te heven aan deze praktijken en in gesprek te gaan over leef- en voedingsstijlen en/of andere thema’s die raken aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit doen we op een manier die recht doet aan de dagelijkse leefwereld en vermogens of capabilities van gemarginaliseerde groepen.  

Voortgang project (Bezig)
Foto van Lector / Projectleider Richard de Brabander 

Lector / Projectleider - Richard de Brabander

Foto van Onderzoeker Nesrin el Ayadi 

Onderzoeker - Nesrin el Ayadi

 
Begindatum
1 januari 2024
 
Einddatum
31 december 2024

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Richard de Brabander
richard.debrabander@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl