Icoon Technologie in zorg en welzijn

Blended ondersteuning in het sociaal domein

Dit Living Lab draagt bij aan professioneel handelen van sociaal professionals bij de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsbehoefte door middel van het inzetten van blended hulpverlening, gericht op het vinden van een geschikte mix tussen online en face-to-face.

Online tools kunnen bijdragen aan het vroegtijdig in kaart brengen van hulpvragen en mensen over de streep trekken ondersteuning te zoeken bij het probleem dat zij ervaren. Daarnaast kunnen online middelen worden ingezet voor het contact tussen professional en hulpvrager, bijvoorbeeld in tijden van een lock down. Dit vraag wel een aanvulling op het vaardighedenpalet van professionals, omdat ze op een andere manier de hulpvrager moeten gaan ondersteunen.

Wat moeten professionals en aankomende professionals weten en kunnen om blended hulpverlening te bieden aan hulpvragers? In dit lab gaan studenten met deze complexe uitdagingen aan de slag.

Voortgang project
Foto van Projectleider Aafke Geisink-Brinkhuijsen 

Projectleider - Aafke Geisink-Brinkhuijsen

06-12652532 | aafke.brinkhuijsen@inholland.nl
Foto van Lilian Linders Empowerment & Professionalisering 

Lilian Linders - Empowerment & Professionalisering

Foto van Medische technologie / E-Health Laurence Alpay 

Medische technologie / E-Health - Laurence Alpay

 
Begindatum
1 januari 2021
 

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Aafke Geisink-Brinkhuijsen
06-12652532
aafke.brinkhuijsen@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl