Alkmaar / Haarlem

Icoon Technologie in zorg en welzijn

Blended ondersteuning in het sociaal domein

Dit Living Lab draagt bij aan professioneel handelen van sociaal professionals bij de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsbehoefte door middel van het inzetten van blended hulpverlening, gericht op het vinden van een geschikte mix tussen online en face-to-face.

Online tools kunnen bijdragen aan het vroegtijdig in kaart brengen van hulpvragen en mensen over de streep trekken ondersteuning te zoeken bij het probleem dat zij ervaren. Daarnaast kunnen online middelen worden ingezet voor het contact tussen professional en hulpvrager, bijvoorbeeld in tijden van een lock down. Dit vraag wel een aanvulling op het vaardighedenpalet van professionals, omdat ze op een andere manier de hulpvrager moeten gaan ondersteunen.

Wat moeten professionals en aankomende professionals weten en kunnen om blended hulpverlening te bieden aan hulpvragers? In dit lab gaan studenten met deze complexe uitdagingen aan de slag.

Projectleider - Aafke Geisink-Brinkhuijsen

Lector - Empowerment & Professionalisering (Lilian Linders), Medische technologie / E-Health (Laurence Alpay)

Voortgang project
 
Begindatum
1 januari 2021
 

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Aafke Geisink-Brinkhuijsen
+31612652532
aafke.brinkhuijsen@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl