Kick-off: Project METAHEALTH gaat vandaag van start

METAHEALTH is een project van 10 miljoen euro voor onderzoek naar overgewicht en tandbederf bij kinderen
20 maart 2023
metahealthmondzorgkundeonderzoekpreventieproject

Vorig jaar heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de NWA-ORC subsidieaanvraag voor het project METAHEALTH gehonoreerd: een bedrag van in totaal 10 miljoen euro. Vandaag (maandag 20 maart) staat de kick-off gepland van het gehele project.

Het project is opgedeeld in verschillende pakketten en onderwerpen. Werkpakket 1, 2 en 6 starten nu (of binnenkort) met hun aandeel in het onderzoek. De werkpakketten 3 (jaar 3), 4 (jaar 3) en 5 (jaar 4) starten later.

metahealth

 

Eerst luisteren, dan pas ontwikkelen

ACTA-hoogleraar en Mondzorgkunde-docent Monique van der Veen start met werkpakket 1. Ze vertelt hoe belangrijk inclusie is, óók bij de verbetering van mondzorg: “Binnen werkpakket 1 kijken we naar het gehele systeem rondom mondgezondheid en gezond gewicht bij kinderen in de eerste duizend dagen, opgroeiend in kwetsbaar makende omstandigheden. We maken daarbij gebruik van een ‘common risk factor approach’. Overgewicht/obesitas en gaatjes (cariës)/tandbederf hebben gezamenlijke onderliggende risicofactoren. Daarom is het logisch om al deze factoren tegelijkertijd mee te wegen.”

“Dit houdt in dat we dus naar de rol van het gezin kijken, maar ook naar de sociale leefomgeving: het directe sociale netwerk, formele én informele zorg betrokken bij deze gezinnen. Tegelijkertijd betrekken we ook beleidsmakers om te kijken naar zaken als fysieke leefomgeving:

  • Wat is hun woonsituatie;
  • Wat is het winkelaanbod en wat is het voedselaanbod;
  • Zijn er wel speel-/sport- of beweegruimtes in de buurt;
  • Hoe groen is hun leefomgeving;
  • Wat zijn hun vervoersmogelijkheden?

 

Het probleem is dat we best goed zijn in het bedenken van interventies om mensen te ondersteunen bij het verbeteren van hun mondzorg, alleen we bereiken de doelgroep die er het meest baat bij zou kunnen hebben niet. Kwetsbare gezinnen hebben vaak meer aan hun hoofd dan mondzorgkunde.

Met een participatief actieonderzoek willen we daarom eerst investeren in écht luisteren naar de doelgroep. Het is de bedoeling om bij buurthuizen en spelinlopen aan te sluiten bij activiteiten waar onze doelgroep interesse in heeft. Om zodoende via gesprekken eerst te achterhalen waar zij behoefte aan hebben, in plaats van direct allerlei tools te gaan ontwikkelen. Alleen op die manier kunnen we er in de toekomst voor zorgen dat interventies die ontwikkeld worden ook echt bij hen aansluiten en gebruikt worden. Op die manier verlagen we de toegang tot zorg in het algemeen en leidt dit tot een inclusieve mondzorg.”

Meer over METAHEALTH

METAHEALTH, een onderzoek dat 8 jaar gaat lopen, heeft de volgende doelen vastgesteld:

  1. De interactie tussen leefstijl, omgeving en micro-organismen onderzoeken tijdens de zwangerschap en de eerste 1000 dagen;
  2. Bekijken hoe de zorg beter kan aansluiten bij de behoefte en complexe dagelijkse realiteit van kinderen en gezinnen;
  3. Effectieve interventies co-creëren ter preventie van overgewicht en tandbederf.

Bijdragen vanuit Inholland

Naast Monique van der Veen vanuit de opleiding Mondzorgkunde, zijn ook Laurence Alpay (associate lector eHealth) en Vera van Stokkom (postdoc Sensory and Consumer Research & lecturer) betrokken bij METAHEALTH.
Bekijk de website van METAHEALTH.

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl