Icoon Kansengelijkheid

Lin jongeren en geldstress

Deze LIN is een pilot in de Haarlemmermeer met de methode ‘Reken af met geldstress’ om geldstress binnen gezinnen met stress en schulden tegen te gaan en te ondersteunen. Deze aanpak wordt opgeschaald en uitgeprobeerd voor doelgroep jongeren en jongvolwassenen (16-27jr) met schulden. Aandacht hierbij is er voor vraagverlegenheid, vroegsignalering, versterken formele en informele netwerk en het ontwerpen van een effectieve aanpak om met geldstress om te gaan. Dit gaat middels participatief onderzoek.

Beoogde resultaten van de LIN zijn: de aanpak vertalen naar de context van jongeren, kennis over hoe deze jongeren geïdentificeerd kunnen worden, kennis over hoe hun informele en formele netwerk versterkt kan worden, breed en actief netwerk van lokale partners die samenwerken ten behoeve van deze aanpak.

Voortgang project (Afgerond)
Foto van Projectleider Paula Smith 

Projectleider - Paula Smith

06-11449861 | Paula Smith@inholland.nl
Foto van Lector Lilian Linders 

Lector - Lilian Linders

Empowerment en professionalisering
 
Begindatum
1 januari 2021
 
Einddatum
31 december 2022

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Paula Smith
06-11449861
Paula Smith@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl